در حال بارگذاری ...

برنامه کلاسهای ترم دوم سال تحصیلی 9695

با  آرزوی موفقیت و بهروزی جهت اساتید و دانشجویان گرامی در آغاز ترم دوم سال تحصیلی 95/96

برنامه کلاسها و ساعت حضور جهت اطلاع  در فایل ذیل ضمیمه میباشد.

لازم به ذکر است  کلاسهای روز شنبه مورخ 96/11/28 به شماره 101 تا 107 در پردیس شهید صدوقی

و 201 تا 207 در مرکزی شهید مطهری برگزار می گردد.


نظرات کاربران